SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Z ORGANZIACJI CZASU PRACY – PWSZ AS – 25.06.2021 r.


 

W dniu 25.06.2021 r. odbyło się szkolenie przeprowadzone w naszej Uczelni, w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). W szkoleniu uczestniczyli m.in. pracownicy naszego Instytutu: dr Beata Detyna, dr inż. arch. Piotr Kmiecik oraz mgr Kazimiera Marzec.

Spotkanie prowadził Pan Sławomir Waśniewski z firmy Centrum Innowacji INKOBI (Łódź). Program szkolenia obejmował zagadnienia tj.: zdefiniowanie obszarów do rozwoju w zakresie  zarządzania zadaniami w czasie, wyznaczanie celu czyli jakie zadanie miał Syzyf?, strategia Vonneguta-planuj wstecz, model SMART, lista spraw niedokończonych – zawodowych i prywatnych, ustalenie priorytetów-matryca Eisenhovera, metoda ALPEN, zasada Pareto 80/20 w zarządzaniu czasem, zasada 60/40, fazy dnia – krzywa REFA, planowanie dnia i tygodnia, planowanie czasu na „ostrzenie piły”, „złota godzina”, matryca „100 pikseli”, zasada 5 S – zasady utrzymywania porządku, zastosowanie matryc Kanban w planowaniu i realizacji działań indywidualnych i zespołowych, zarządzanie komunikacją mailową, asertywność w kontekście zarządzania czasem, „metoda EKU”, wprowadź ograniczenia: informacje, zakłócenia itp., jedna rzecz na raz lub zasada 3 minut, technika Pomodoro, delegowanie w praktyce, efektywne spotkania, kontrola realizacji planu, elementy metody Scrum w podnoszeniu efektywności pracy w wyznaczonym, automotywacja czyli Twój system nagrody, nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność, reguły efektywności wg Briana Tracy, wprowadzenie zasady work & life balance.