Konkurs fotograficzny „My w Unii – Unia wokół Nas”.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „My w Unii – Unia wokół Nas”.
Należy wykonać jedną fotografię (tylko na terenie Dolnego Śląska lub Opolszczyzny) i przesłać ją na adres: europosel.jduda@gmail.com.
Termin nadsyłania zgłoszeń do 14 listopada.
Do wygrania aparat INSTAX.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas na wychowanie–VI edycja EDUKACJA W DOBIE PANDEMII COVID-19, program konferencji


Zapoczątkowany w roku 2004 przez dr Barbarę Piątkowską – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, już w październiku br. będzie ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Tematem tegorocznej konferencji, w formule on-line, będzie próba oceny funkcjonowania edukacji w dobie pandemii COVID 19 w perspektywie globalnej.  W tegorocznej edycji online wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich oraz instytucji edukacyjnych z państw reprezentujących różne obszary kulturowe. Jest to okazja do skonfrontowania praktyk i doświadczeń zebranych w tym trudnym społecznie okresie. Epidemia COVID 19 jest globalnie jednym z najpoważniejszych kryzysów, jaki dotknął społeczeństwo całego świata. Jego poważne konsekwencje odciskają się na gospodarce i życiu społecznym. Tak ogromna destabilizacja funkcjonowania całej populacji ludzi na świecie, jak przed ponad stu laty zauważył klasyk socjologii, Émile Durkheim, pociąga za sobą oczywiste skutki w systemie organizacji życia, ale także zmusza do weryfikacji dotychczasowych modeli i  rozważania  nowych rozwiązań. Zderzenie z dojmującym kryzysem, wg klasyka socjologii, ma i musi mieć moc uzdrowieńczą. Olbrzymia dezorganizacji  uruchamia  społeczną mobilizację, która jest miarą spójności i dojrzałości instytucjonalnej cywilizacji. Umiejętność zareagowania wobec doświadczenia globalnego kryzysu, zmierzenia się z wyzwaniem i przywrócenia ładu, jest  sprawdzianem i wyrazem świadomości  oraz solidarności społecznej. Dojrzałe społeczności z dramatycznego doświadczenia i ogromnego wysiłku potrafią wyciągnąć wnioski, które pomogą udoskonalić dotychczasowe rozwiązania.

program Konferencji, 15.10, godz. 13.00

Stypendia-terminy składania wniosków


Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych upływa z dniem 20 października 2021 r.

 

Oryginalne wnioski wraz z załącznikami można składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, pokój nr 24 w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Dla studentów studiów niestacjonarnych również w sobotę, tj.: 16.10.2021 r.  w godz. od 7.30 do 13.30.

 

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są zgodnie z Regulaminem  Regulamin pomocy materialnej | Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa (puas.pl) na podstawie złożonych wniosków, które dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce Dla studenta – pomoc materialna Druki stypendialne | Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa (puas.pl)

 

UWAGA!

Student zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego, tj. zasłaniania ust i nosa oraz posiadania własnego długopisu.

Prof. Uczelni dr hab. Piotr Szymaniec wziął udział w debacie naukowej „Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Historia i dziedzictwo”


Prof. Uczelni dr hab. Piotr Szymaniec wziął udział 9 października 2021 r. w debacie naukowej „Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Historia i dziedzictwo”, która odbyła się w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. W debacie – współorganizowanej przez Muzeum Ziemiaństwa i Stowarzyszenie Potomków Sejmu Czteroletniego – dyskutantami byli: prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), dr Grzegorz Glabisz (pochodzący z Wałbrzycha, a reprezentujący obecnie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dr Stanisław Borowiak (moderator), a także jego ekscelencja ambasador Republiki Litwy w RP – Eduardas Borisovas.

Na zdjęciu od lewej: dr Grzegorz Glabisz, prof. Piotr Szymaniec, prof. Andrzej Małkiewicz, dr Stanisław Borowiak, arch. Piotr Biliński. Autor zdjęcia: Eduardas Borisovas.

Konkurs „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?”


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?”.

Konkurs odbywa się w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pn. ,,Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy – infografiki/materiału multimedialnego lub filmu, który będzie przedstawiał korzyści z posiadania i korzystania z konta w banku przez osoby starsze.

Prace powinny odnosić się do takich aspektów jak bezpieczeństwo, zdrowie, wygoda oraz ułatwienia życia codziennego. Prace można wykonywać indywidualnie lub zespołowo (zespoły mogą liczyć maksymalnie 3 osoby).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji w  wałbrzyskim Oddziale ZUS: magdalena.walter@zus.pl

Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada br. Termin nadsyłania prac to 10 grudnia br. Łączna pula środków na nagrody wynosi 35 tys. zł.

 

Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się w regulaminie i na stronie ZUS: https://www.zus.pl/konkursbzb

Regulamin konkursu

Praktyki zawodowe w roku akademickim 2021/2022


Praktyki zawodowe w roku akademickim 2021/2022

Spotkania organizacyjne w sprawie realizacji praktyk zawodowych w tym roku akademickim odbędą się on-line według następującego harmonogramu:

12.10.2021 r., godz. 14:45-15:30- Instytut Przyrodniczo-Techniczny (kierunki: Architektura wnętrz, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Logistyka, Zarządzanie)

13.10.2021 r., godz. 14:45-15:30- Instytut Społeczno-Prawny (kierunki: Administracja, Filologia angielska, Pedagogika)

14.10.2021 r., godz. 14:45-15:30- Instytut Zdrowia (kierunki: Dietetyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Techniki dentystyczne)

Link do spotkania: https://pwsz.webex.com/meet/mbabinska

Orientation week-Day 6: Erasmus+


A może studia i praktyki za granicą? Jeżeli chciałbyś wyjechać do jednego z krajów europejskich w ramach programu Erasmus+, ale masz pytania lub wątpliwości, weź udział w organizowanym w ramach Orientation Week spotkaniu online poświęconemu tej tematyce! Koordynatorzy programu czekają na Ciebie w piątek (08.10.2021 r.) w godzinach 13.00-15.00 – zapraszamy!

Link do spotkania: https://pwsz.webex.com/meet/orientationweek

Znajdź nas na Facebooku: Erasmus Wałbrzych 

WRĘCZONE ZOSTAŁY DYPLOMY DOKTORSKI I HABILITACYJNY DLA DR HAB. BEATY DETYNY ORAZ DR. PIOTRA SYLWESTRZAKA


Jest nam miło poinformować, że w dniu 04.10.2021 r. podczas Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Częstochowskiej wręczone zostały dyplomy habilitacyjne i doktorskie. Z naszej Uczelni dyplom habilitacyjny odebrała Pani dr hab. Beata Detyna, a doktorski Pan dr Piotr Sylwestrzak. Uroczystość odbyła się na Wydziale Zarządzania, a dyplomy wręczył prof. dr hab. inż. Norbert Szczygiol. Podziękowania za opiekę naukową z rąk J.M. odebrał także prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, promotor pracy doktorskiej dr. P. Sylwestrzaka. Oba stopnie naukowe zostały nadane w dyscyplinie nauk społecznych, w dziedzinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Przypomnijmy, że stopień naukowy dr hab. Beacie Detynie przyznano na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych oraz aktywności naukowej stanowiącej znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Pan dr Piotr Sylwestrzak przygotował natomiast dysertację pt. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych a rzeczywistość rozszerzona.

Dołączamy zdjęcia, które wykonał dr inż. Tomasz Geisler.

 

Orientation week-Day 5: Samorząd Studencki


Orientation week- Day 5: Samorząd Studencki

,,Pomoc sobie nawzajem jest tylko jednym z celów jakie sobie wyznaczyliśmy’’
– Klaudia Radomska, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PU AS
Chciałbyś brać czynny udział w życiu akademickim, masz mnóstwo pomysłów, świeże spojrzenie i chcesz zapisać się na kartach historii Uczelni? Zgłoś się do Samorządu Studenckiego, czekamy właśnie na Ciebie!
Wspólnie zadbajmy o to, aby każdy czuł się wysłuchany, studiowanie było czystą przyjemnością a uczelnia była otwarta na potrzeby nowych pokoleń i stale się rozwijała 😉
lub na Instagramie: @puas.walbrzych

Zajęcia dodatkowe


Dla studentów pierwszego roku przygotowaliśmy zajęcia wyrównawcze z dwóch przedmiotów: matematyki i języka angielskiego. 
Jeśli sprawiają Ci one trudność i chciałbyś podnieść swoją ocenę, zapisz się do 15 października!

Liczebność grupy: od 15 – 30 osób. W przypadku mniejszej ilości, grupa nie zostanie utworzona.
Liczba godzin zajęć: 30.
Zakończenie zajęć wyrównawczych: 23 grudnia 2021.

Prowadzący:

  1. Matematyka – mgr Ewa Dziubak (wtorek od godz. 15.00, czwartek od 15.00) – 1 grupa
  2. J. Angielski dla filologii – mgr Aleksandra Pawlak (wtorek 13.15) – 1 grupa
  3. J. Angielski dla pozostałych kierunków – mgr B. Bobrowska (wtorek 13.15) – 1 grupa

Organizacja zapisów:

  1. Instytut Przyrodniczo-Techniczny – mgr Marzena Łukiewicz, ipt@puas.pl
  2. Instytut Społeczno-Prawny – lic. Jolanta Łukomska, isp@puas.pl
  3. Dział Nauczania i Spraw Studenckich – mgr Justyna Jaskólska, jjaskolska@puas

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!