Erasmus – dlaczego warto?


Właśnie upływa 14 rok uczestnictwa naszej Uczelni w programie Erasmus+. Za nami setki zrealizowanych wyjazdów i przyjazdów studentów. Erasmus nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie pracowników – koordynatorów mobilności dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do przeczytania krótkiego wywiadu z jednym z nich – panem dr. Piotrem Sylwestrzakiem (koordynatorem ECTS dla kierunku logistyka).

Jest Pan Doktor osobą niezwykle aktywną – praca w NSK, jako wykładowca w PWSZ AS, Zastępca Dyrektora IPT, Koordynator ECTS, Kierunkowy opiekun praktyk, Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów… Jak Pan Doktor znajduje na to wszystko czas i jaka jest recepta na skuteczną organizację dnia?
– Praca w NSK jako menedżer działu logistyki, planowania oraz spraw celnych na Europę plus wszystkie stanowiska uczelniane sprawiają, że czas jest u mnie na wagę złota. Czasem jest ciężko – to muszę przyznać, ale praca od zawsze mnie lubiła. Skuteczna recepta na organizację czasu to przede wszystkim bieżące realizowanie zadań, nigdy niczego nie odkładam w czasie. W domu na jednej ze ścian mam tablicę z farby kredowej, na której zapisuję owe zadania, a tablica jest codziennie aktualizowana, żeby niczego nie pominąć. Piastowanie tak wielu stanowisk niestety wiąże się z wyrzeczeniami i czasami (dość często) bywa tak, że nie mam czasu dla siebie, kończę pracę o północy, a czasem jeszcze później, ale to pozwala mi się realizować i ciągle rozwijać.

Na szczęście sytuacja epidemiczna poprawia się z dnia na dzień i wracamy no normalności, ale ostatnie 1,5 roku było jakby wyjęte z jakiegoś filmu katastroficznego. Jak zmieniło się życie Pana Doktora w czasie pandemii COVID-19?
– Tak, to był trudny okres dla nas wszystkich. Czy moje życie się zmieniło? Hmm… myślę, że nie bardzo. Jedynie życie uczelniane, gdyż większość zajęć prowadziłem z domu w towarzystwie Bruna – mojego kota, który zawsze był zainteresowany tym, co się dzieje i często pokazywał się studentom w trakcie prowadzonych zajęć. Moja druga część życia zawodowego w ogóle nie uległa zmianie, gdyż cały czas pracowałem w biurze.

Od niedawna jest Pan Doktor Koordynatorem ECTS dla kierunku Logistyka. Proszę przybliżyć nam, z jakimi obowiązkami to się wiąże i jak Pan Doktor odnajduje się w tej roli?
– Zanim oficjalnie zostałem powołany na stanowisko Koordynatora ECTS opiekowałem się studentami z wymiany międzynarodowej, podobnie jak naszymi lokalnymi studentami. Obowiązki, z jakimi wiąże się funkcja Koordynatora to przede wszystkim kontakt z uczelniami, z których przyjmujemy studentów z zagranicy, jak również w sprawie naszych studentów, którzy biorą udział w wymianie międzynarodowej. To również sporządzanie dokumentów, ustalenia, jakie przedmioty będą respektowane itd.  

Erasmus+ to międzynarodowa wymiana zarówno studentów, jak i pracowników. Czego możemy nauczyć się od nacji europejskich, wyjeżdżając za granicę lub przyjmując gości z innych krajów? A co my jako Polacy możemy wnieść do Europejskiego Systemu Szkolnictwa Wyższego, kultury i życia codziennego w państwach naszego kontynentu?
Erasmus + to możliwość znalezienia zatrudnienia i zdobycia praktyki, co jest niezbędne w dalszej karierze zawodowej. Wyjazd w ramach wymiany międzynarodowej pogłębia znajomość języka obcego. Erasmus + to także niezwykła przygoda i możliwość zwiedzania wspaniałych miejsc, to życiowe wydarzenie i trampolina do następnych przeżyć. Przedsięwzięcie to buduje swoistą pewność siebie, wprowadza w kompletnie inny wymiar samodzielności i organizacji, a co najważniejsze, otwiera w człowieku pokłady nowych, wcześniej nieznanych możliwości. Częścią tej przygody jest nauka na innych uczelniach, tworzenie i przedstawianie prezentacji, uczestnictwo w obszernych panelach dyskusyjnych oraz życiowa wymiana doświadczeń z innymi studentami – to ogromny kapitał tego programu. Dla pracowników Uczelni wyjazd w ramach programu oznacza możliwość nawiązania długofalowych kontaktów międzynarodowych i szansę na współpracę naukową, jak również na kształcenie swoich kompetencji językowych i metodycznych. To czego możemy dodatkowo się nauczyć w ramach takiej wymiany to poznanie innej kultury, zwyczajów, kuchni regionalnej i tego samego możemy nauczyć innych o naszej polskiej kulturze.

Jakby miał Pan Doktor zachęcić studentów i pracowników naszej Uczelni do wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, co by Pan Doktor powiedział?
Erasmus+ to prawdziwa przygoda życiowa, z której warto skorzystać, to szansa na rozwijanie umiejętności, na zdobycie doświadczenia. Ponadto przyszli pracodawcy zobaczą, że student biorący udział w wymianie międzynarodowej to osoba, która może stawić czoła wyzwaniom i odnieść sukces, a to wszystko za sprawą wyjścia poza strefę komfortu – w trakcie Erasmusa jest się w końcu za granicą z dala od rodziny i przyjaciół w zupełnie nowym kraju, a to sprawia, że człowiek nabywa zdolności adaptacyjnych, staje się bardziej dojrzałą, otwartą i niezależną osobą, a to są cechy, jakie są poszukiwane na rynku pracy.
Z programem Erasmus+ wiąże się ściśle rozwój osobisty, bo taki wyjazd kształtuje charakter i zmienia pogląd na życie, poszerza horyzonty, całkowicie zmienia punkt widzenia. Jest to też okazja do zrobienia i zobaczenia rzeczy, o których się nigdy nie śniło. Zyskuje się dużo nowych przyjaciół z całego świata.

Dziękujemy za rozmowę i oczywiście niezmiennie zachęcamy wszystkich naszych studentów i wykładowców (nie tylko z kierunku logistyka) do uczestnictwa w programie Erasmus+!

Stypendia programu PO WER 2021/2022


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów zawartych w roku akademickim 2021/2022 w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne” jak i „dodatek socjalny” z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego ze środków PO WER.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” w roku akademickim 2021/2022:

  • WYJAZDY STUDENTÓW POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 771 PLN

Dokumenty dla studentów pobierających stypendium socjalne:

  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PL]
  • Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PL]
  • Formularze i dokumenty w PWSZ

 

  • WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia
Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 217 PLN 2 643 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 PLN 2 558 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1 918 PLN 2 345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Dokumenty dla niepełnosprawnych:

Organizacja roku akademickiego 2021/2022


Rok akademicki trwa od 01.10.2021 r. do 30.09.2022
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022
Semestr zimowy: 01.10.2021-02.02.2022
Zimowa sesja egzaminacyjna: 03.02.2022-13.02.2022
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 14.02.2022-20.02.2022
Przerwa świąteczna: 24.12.2021-09.01.2022
Przerwa zimowa: 14.02.2022-20.02.2022
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2021, 24.12.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021, 03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022, 07.01.2022
SEMESTR LETNI 2021/2022
Semestr letni: 21.02.2022-19.06.2022
Letnia sesja egzaminacyjna: 20.06.2022-30.06.2022
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01.09.2022-11.09.2022
Przerwa świąteczna: 14.04.2022-20.04.2022
Przerwa letnia: 01.07.2022-30.09.2022
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.04.2022, 15.04.2022, 19.04.2022, 20.04.2022, 02.05.2022, 04.05.2022, 17.06.2022

Organization of the academic year 2021-2022

Karta Programu Erasmus+ 2021-2027


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

KARTA PROGRAMU ERASMUS+ dla PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała w grudniu 2020 r. decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu na lata 2021-2027 Erasmus Charter for Higher Education tzw. Karty ECHE.

Karta ECHE stanowi ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy międzynarodowej, które nasza Uczelnia podejmuje, uczestnicząc w programie. Przyznanie Karty ECHE jest warunkiem wstępnym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego, które planują ubiegać się o wsparcie finansowe UE oraz uczestniczyć w mobilności edukacyjnej, współpracy między organizacjami lub wspierać projekty w zakresie rozwoju polityki w ramach programu na lata 2021–2027.

Obrazek ma charakter ozdobny

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Biblioteka Uczelniana


Bazy danych Biblioteki PWSZ AS udostępniane są najczęściej w wersji on-line – zakupione bazy dostępne są na podstawie zarejestrowanej domeny (adresów IP) na wszystkich stanowiskach komputerowych funkcjonujących w sieci Uczelni.

Istnieje również możliwość korzystania z baz on-line poza siecią Uczelni. O niezbędne hasła i loginy należy zwrócić się do pracowników Biblioteki Uczelnianej.

CZERWIEC 2021

Okładka Info Silesius 34

GRUDZIEŃ 2020

Okładka Silesius INFO nr 33

Współpraca – informacje ogólne


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Pracodawców (firmy, organizacje, instytucje) do współpracy opartej na obopólnych korzyściach w następujących obszarach:

  1. Praktyki studenckie – nawiązanie współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych (również w formule zdalnej)
  2. Publikacja ogłoszeń (pracy, praktyk, staży), za pośrednictwem Biura Karier PWSZ w Wałbrzychu

Dbając o standardy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym prosimy o zamieszczanie w ofertach następujących informacji: stanowisko, zakres obowiązków, oferowane warunki oraz wymagania. Ogłoszenia w formacie pdf prosimy kierować na adres: biurokarier@pwsz.com.pl

  1. Organizacja wydarzenia (webinarium, warsztat, wykład, spotkanie informacyjne dla studentów naszej uczelni)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: biurokarier@pwsz.com.pl. Skontaktujemy się z Państwem w celu szczegółowych ustaleń.

  1. Zamieszczenie treści (informacja o organizowanym przez firmę konkursie, wydarzeniu, ciekawym artykule itp.) w „Aktualnościach” na stronie internetowej oraz  w serwisach społecznościowych (FB oraz Instagram)

Prosimy o przesłanie do akceptacji treści w formie edytowalnej oraz logotypu Państwa instytucji (format jpg) na adres biurokarier@pwsz.com.pl.

  1. Dzień Kariery oraz Targi pracy, praktyk i staży: Udział Pracodawców w odbywających się corocznie targach pracy organizowanych w PWSZ w Wałbrzychu, które są szansą na bezpośredni kontakt Pracodawców z naszymi studentami/absolwentami.

Najbliższe Targi planujemy zorganizować na przełomie maja i czerwca 2021 r., a w przypadku trwającego stanu epidemii termin ten zostanie przesunięty na jesień 2021 r.