COVID-19 – informacje


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – INFORMACJE

Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemicznej COVID-19, znajdują się w zakładce  http://www.pwsz.com.pl/covid-19-informacje/ i są na ...
Czytaj Dalej

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. Szczegóły zamieszczono w Zarządzeniu ...
Czytaj Dalej

Information for Erasmus+ Students

Dear Students, all the most important information you can read at the link below http://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/ ...
Czytaj Dalej

Obsługa studentów na terenie Uczelni

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 12.03.2020 - 24.05.2020   zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa studentów przez pracowników Działu Nauczania i Spraw Studenckich, Sekretariaty Instytutów oraz inne ...
Czytaj Dalej

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Przekazujemy Państwu do wiadomości zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego w ...
Czytaj Dalej

Wolontariat dla studentów pielęgniarstwa

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zwrócił się do uczelni z prośbą, o poinformowanie studentów trzeciego roku pielęgniarstwa o możliwości wsparcia przez nich działań ...
Czytaj Dalej