Dietetyka


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: biologicznych i biochemicznych podstaw żywienia i dietetyki, podstaw żywienia człowieka, technologii żywności, podstaw ziołolecznictwa, żywienia i dietetyki w zdrowiu i chorobie, psychodietetyki, edukacji i poradnictwa żywieniowego, dietetyki klinicznej, dietetyki w sporcie

Perspektywy zatrudnienia: poradnie dietetyczne, firmy cateringowe, szpitale, domy opieki, placówki opiekuńczo-wychowawcze, laboratoria, własna działalność gospodarcza.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY