DR ANNA PEŁCZYŃSKA NA KONFERENCJI NAUKOWEJ


Dr Anna Pełczyńska wzięła udział w IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasłem Trauma and Nightmare (Koszmar i trauma), która odbyła się w dniach 18-19 marca 2021.

W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z różnych krajów: Indii, Niemiec, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch, Białorusi, Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Polski.
Tytuł wystąpienia dr Pełczyńskiej: “The nightmare of tomorrow experienced now: climate catastrophe as reflected in texts of culture, discourse elements, dreams and emotions” (tłum. “Koszmar jutra przeżywany dziś: katastrofa klimatyczna i jej odzwierciedlenie w wybranych tekstach kultury, elementach dyskursu, snach i emocjach.”)

Ponadto, dr Anna Pełczyńska pełniła funkcję prowadzącej sesję III pierwszego dnia Konferencji, która została zorganizowana przez InMind Suport i miała miejsce online. Tym samym to już piąta konferencja naukowa online w czasie pandemii Covid-19, w której dr A. Pełczyńska wzięła udział.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor aktywności i zaangażowania!

Obrazek ma charakter ozdobny