DR GRZEGORZ KAMIEŃSKI Z NOWYMI PUBLIKACJAMI


Zachęcamy do zapoznania się z dwiema tegorocznymi publikacjami dr Grzegorza Kamieńskiego, wykładowcy naszej Uczelni, związanego z Instytutem Społeczno-Prawnym.

Pierwsza to monografia autorstwa dr Kamieńskiego pt.  Zakaz nadużycia praw procesowych, w której omówiono instytucję nadużycia prawa procesowego, która została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4.07.2019 r. Poddano analizie cele wprowadzenia tej regulacji, jej pojęcie oraz sankcje.

W opracowaniu przedstawiono również przykładowe działania mające charakter nadużycia praw procesowych w postaci tzw. łańcucha zażaleń oraz inne mające na celu obstrukcję procesową, jak np. bezzasadne składanie wniosków o zwolnienie od kosztów, których celem jest w istocie przedłużenie postępowania cywilnego. W opracowaniu uwzględniono aktualną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów, co pozwala na ustalenie prawidłowej wykładni analizowanych regulacji prawnych, zwłaszcza w aspekcie konstytucyjnego prawa do sądu.

Druga z publikacji – Postępowanie cywilne. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze i zabezpieczające – jest pierwszą z sześciu części systemowego ujęcie dotyczącego wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Dr Kamieński jest współautorem tego opracowania, którego portfolio znajduje się w załączniku, a sama publikacja dostępna jest w Bibliotece Uczelnianej i czytelni.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami, a Panu Doktorowi Kamieńskiemu gratulujemy sukcesu wydawniczego!

PORTFOLIO Meritum Postępowanie cywilne