DR HAB. PIOTR SZYMANIEC Z NOWĄ PUBLIKACJĄ NAUKOWĄ


Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Szymaniec, dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego, jest autorem publikacji naukowej pt. Polish Citizens and European Arrest Warrant: Analysis of Case-law of the Court of Justice of the European Union, opublikowanej w czasopiśmie State and Law Journal wydawanym przez Uniwersytet Mateja Bela na Słowacji.

Publikacja jest oceną orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego obywateli polskich objętych procedurą europejskiego nakazu aresztowania.

State and Law Journal jest czasopismem naukowo-teoretycznym poświęconym zagadnieniom nauk o państwie i prawach, historii prawa oraz poszczególnym dziedzinom praktyki prawniczej. Skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, doktorantów wydziałów prawa, a także szeroko rozumianego środowiska prawniczego działającego w praktyce prawniczej oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Publikuje autorskie opracowania i artykuły z różnych dziedzin prawa, eseje, informacje, dyskusje, analizy, sprawozdania z życia naukowego, recenzje i adnotacje, a także relacje z rocznic ważnych przedstawicieli nauk państwowych i prawniczych oraz konferencji międzynarodowych czy sympozjów.

Panu Profesorowi Szymańcowi serdecznie gratulujemy sukcesu wydawniczego!

Obrazek ma charakter ozdobny