DYŻURY PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Dyżury:

Wszystkie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przewlekle chore lub niepełnosprawne czasowo z powodu nagłej choroby lub wypadku, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania na naszej uczelni, czy uzyskać poradę w zakresie regulacji prawnych i pomoc indywidualną (nie tylko w zakresie organizacji procesu dydaktycznego) zapraszam:

środa, godz. 13:00–14:45
p. 116, budynek A