Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: praktycznej nauki języka angielskiego (fonetyka, gramatyka praktyczna, słownictwo, zintegrowane sprawności językowe, pisanie, techniki tłumaczeniowe), języka i komunikacji językowej, komunikacji międzykulturowej oraz literatury i historii anglosaskiego obszaru językowego

Perspektywy zatrudnienia: instytucje samorządu lokalnego, firmy i korporacje międzynarodowe, jednostki projektowe, gospodarcze i administracyjne, wydawnictwa i media elektroniczne, instytucje samorządowe i centra kulturowe, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język angielski
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY