Formularze do pobrania


Formularze dla studentów wyjeżdżających na studia

Formularze dla studentów wyjeżdżających na studia

Formularz zgłoszeniowy – wyjazd na studia (pdf)

formularze aplikacyjne:

Application Form

Transcript of Records

Porozumienie o programie studiów – Learning Agreement for Studies

Aneks do Learning Agreement – potwierdzenie uznania zaliczeń (tzw. warunki zaliczenia)

po akceptacji ze strony uczelni partnerskiej (etap podpisywania umów finansowych):

Formularz danych bankowych studenta

Oświadczenie studenta

Wniosek o wydanie „Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego”

Karta Studenta Erasmusa

Przykładowy tekst umowy finansowej

Przykładowy tekst umowy na wyjazd finansowany z budżetu PO WER

w trakcie pobytu na stypendium:

Zmiany do porozumienia o programu studiów (Changes to Learning Agreement for Studies / „During Mobility”)

Aneks do Learning Agreement – potwierdzenie uznania zaliczeń (tzw. warunki zaliczenia)

Podanie o przedłużenie pobytu o kolejny semestr

dokumenty niezbędne do rozliczenia stypendium Erasmusa:

Recognition Outcomes/Transcript of Records

Aneks do Transcript of Records

Potwierdzenie pobytu studenta w uczelni zagranicznej

Raport uczestnika (ankieta stypendysty Erasmusa+ on-line)

Test biegłości językowej on-line

Formularze dla studentów wyjeżdżających na praktyki

Formularze dla studentów wyjeżdżających na praktyki

Formularze aplikacyjne:

Formularz zgłoszeniowy – wyjazd na praktykę

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships)

po akceptacji ze strony instytucji przyjmującej:

Formularz danych bankowych studenta

Oświadczenie studenta

Wniosek o wydanie „Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego”

Zaświadczenie o niekaralności – formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (dot. praktyk w Grecji)

Przykładowy tekst umowy finansowej

Karta Studenta Erasmusa

dokumenty niezbędne do rozliczenia stypendium Erasmusa:

Potwierdzenie i ocena realizacji praktyki

Raport uczestnika (ankieta stypendysty Erasmusa+ on-line)

Test biegłości językowej on-line

Formularze dla studentów wyjeżdżających na praktyki

Formularze aplikacyjne:

Formularz zgłoszeniowy – wyjazd na praktykę

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships)

po akceptacji ze strony instytucji przyjmującej:

Formularz danych bankowych studenta

Oświadczenie studenta

Wniosek o wydanie „Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego”

Zaświadczenie o niekaralności – formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (dot. praktyk w Grecji)

Przykładowy tekst umowy finansowej

Karta Studenta Erasmusa

dokumenty niezbędne do rozliczenia stypendium Erasmusa:

Potwierdzenie i ocena realizacji praktyki

Raport uczestnika (ankieta stypendysty Erasmusa+ on-line)

Test biegłości językowej on-line

Formularze dla wykładowców

Formularze dla pracowników - szkolenia