Fundusze Europejskie


http://www.ncbr.gov.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój / PO WER.

Nazwa Projektu : „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Wartość projektu: 599 542,00
Wartość dofinansowania: 579 506,40
Okres realizacji w latach 2018 – 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa Projektu : „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Projektu : Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego