Grafika użytkowa z reklamą


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: stacjonarne, profil praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Tematyka studiów
Na tym kierunku nauczysz się między innymi przygotowywania publikacji do druku, plakatu, billboardów, wykonywania fotografii, ilustracji cyfrowej, posługiwania się urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym przy realizacji prac artystycznych w obszarze grafiki 2D, malarstwa cyfrowego i projektowania graficznego, projektowania witryn internetowych i interfejsów użytkownika oraz identyfikacji wizualnych.

Perspektywy zatrudnienia: projektanci w wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach graficznych, środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) lub do samodzielnej pracy grafika freelancera, również jako specjaliści w działach PR, reklamy, działach marketingowych w samorządach, instytucjach/organizacjach, w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY – wkrótce