Informacje ogólne


 

została otworzona z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Gwarantuje powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Od stycznia 2010 r. wybrane zasoby WBN są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW.

Biblioteka Uczelniana uzyskała dostęp do następujących baz:

  • EBSCO (12 baz z czasopismami naukowymi i innymi publikacjami w języku angielskim)
  • Elsevier (czasopisma naukowe)
  • Nature (czasopisma naukowe)
  • Science (czasopisma naukowe)
  • SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)
  • Springer (czasopisma naukowe)
  • Web of Knowledge (baza abstraktów i cytowań)
  • Wiley-Blackwell (czasopisma naukowe)