Informacje ogólne o bibliotece


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu mieści się w budynku przy ulicy Zamkowej 4. Jest to placówka gromadząca wszystkie rodzaje zbiorów niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego na Uczelni: książki i czasopisma (drukowane i w wersji elektronicznej), wydawnictwa informacyjne, zbiory specjalne oraz licencjonowane zasoby elektroniczne: bazy danych, czasopisma oraz książki elektroniczne.

Zakres tematyczny zbiorów obejmuje literaturę, m.in. z: architektury wnętrz, pedagogiki, pielęgniarstwa, psychologii, prawa, nauk przyrodniczych, turystyki i rekreacji, politologii, kosmetologii, logistyki, gospodarki przestrzennej, technik dentystycznych oraz filologii. Studenci filologii obcych mogą korzystać z bogatej kolekcji w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Obejmuje ona literaturę piękną, historię, historię języka, językoznawstwo, metodykę nauczania, gramatykę. Czytelnicy mogą korzystać również z multimedialnych wydawnictw obcojęzycznych – słowników i leksykonów. Biblioteka prowadzi szeroką działalność na rzecz pracowników i studentów własnej Uczelni, a także środowiska naukowego Wałbrzycha.


  Biblioteka oferuje:
  • bogaty księgozbiór tradycyjny i elektroniczny (e-booki),
  • udostępnianie księgozbioru przez 6 dni w tygodniu,
  • możliwość bezpłatnego zapisania się dla wszystkich studentów i pracowników,
  • profesjonalną pomoc w zakresie informacji naukowej,
  • szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki,
  • usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
  • informację o źródłach informacji dostępnych w internecie,
  • dostęp do profesjonalnych baz danych i e-źródeł dostarczających systematycznie aktualizowaną informację naukową.

Biblioteka Uczelniana PWSZ AS należy od 2008 r. do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (www.dbc.wroc.pl), gdzie znajduje się interesujący, sukcesywnie powiększany zbiór publikacji cyfrowych. Od grudnia 2009 r. cyfrowe zbiory biblioteki należą do Federacji Bibliotek Cyfrowych (www.fbc.pionier.net.pl).