Instytut Przyrodniczo-Techniczny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

 

  • LOGISTYKA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Andrzej Dyszewski

II rok – dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

III rok – mgr Piotr Sylwestrzak

IV rok – mgr inż. Mateusz Łangowski

Studia niestacjonarne I stopnia

I rok – dr Piotr Kowalski

II rok – dr Beata Detyna

III rok – dr Tomasz Orzech

IV rok – dr inż. Joanna Nowicka

 

Studia stacjonarne II stopnia

dr  Agnieszka Kazun

Studia niestacjonarne II stopnia

dr Beata Mucha

 

  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

I rok – st. stacjonarne – mgr Jolanta Golubińska

II rok – st. stacjonarne  – dr Agnieszka Włostowska

III  rok – st. stacjonarne  – dr inż. arch. Łukasz Szatanek

 

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

II rok – st. stacjonarne i st. niestacjonarne – dr Wojciech Chmura

III rok – st. stacjonarne i st. niestacjonarne  – mgr Kazimiera Marzec

IV  rok – st. stacjonarne  – dr inż. Iwona Romanowska-Słomka

IV rok – st. niestacjonarne – dr Maciej Niedźwiecki