Instytut Społeczno-Prawny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

Administracja I stopnia

I rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Łukasz Mikowski

II  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Grzegorz Kamieński

III rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Paweł Selera

 

Administracja II stopnia

I  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Sosnowska

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr hab. Piotr Szymaniec

 

Filologia angielska 

I rok st. stacjonarne – dr Ewa Rychter

II rok st. stacjonarne – mgr Robert Pritchard

III rok st. stacjonarne – dr Anna Pełczyńska

 

Pedagogika

I rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Radyńska

II  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Radyńska

III rok – st. stacjonarne i niestacjonarne  – dr Jarosław Zagrobelny