Instytut Zdrowia


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

 

  • Kierunek: kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

I  rok – mgr Katarzyna Fitrzyk

II rok – dr Marlena Przewłocka-Gągała

III rok – dr Daria Kaczmarczyk

  • Kierunek: techniki dentystyczne (studia stacjonarne)

I  rok  – dr n. med. Maciej Żak

II rok – mgr Krzysztof Żak

III rok – mgr Adam Stojak

IV rok – mgr Joanna Świętkowska-Kolej

  • Kierunek: pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

I rok –  mgr Małgorzata Kowalik

II rok – mgr Barbara Chabab

III rok -mgr Marzena Sapalska