Karta Programu Erasmus+ 2021-2027


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

KARTA PROGRAMU ERASMUS+ dla PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała w grudniu 2020 r. decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu na lata 2021-2027 Erasmus Charter for Higher Education tzw. Karty ECHE.

Karta ECHE stanowi ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy międzynarodowej, które nasza Uczelnia podejmuje, uczestnicząc w programie. Przyznanie Karty ECHE jest warunkiem wstępnym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego, które planują ubiegać się o wsparcie finansowe UE oraz uczestniczyć w mobilności edukacyjnej, współpracy między organizacjami lub wspierać projekty w zakresie rozwoju polityki w ramach programu na lata 2021–2027.

Obrazek ma charakter ozdobny

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus Policy Statement 2021-2027