Karta Programu Erasmus+ 2014-2020


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

KARTA PROGRAMU ERASMUS+ dla PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała w dniu 11 grudnia 2013 r. decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu na lata 2014-2020 Karty Programu Erasmus+ upoważniającej m.in. do prowadzenia wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest przede wszystkim przygotowanie strategii i polityki umiędzynarodowienia, wysoka ocena dotychczasowych przedsięwzięć oraz posiadanie pakietu informacyjnego zgodnego z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów opracowanym w języku polskim i angielskim.

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 

Erasmus Policy Statement 2014-2020

PROGRAM ERASMUS+

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży realizują trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Dowiedz się więcej o Programie: www.erasmusplus.org.pl

Uczestnictwo PWSZ AS w Wałbrzychu w Akcji 1: Mobilność edukacyjna umożliwia:

Wyjazdy i przyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów

Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni:

  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
  • w celach szkoleniowych

Oferta wyjazdowa PWSZ:
Erasmus+ uczelnie partnerskie