Koło Naukowe Anglistów TeaTime


Koło Naukowe Anglistów o nazwie TeaTime powstało na kierunku filologia. Nie oznacza to jednak, że jego członkami mogą być tylko studenci filologii. Czekamy na każdego studenta PWSZ im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,  który zainteresowany jest pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z filologią angielską.

Koło zajmuje się organizowaniem wydarzeń propagujących szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, tj.: wieczorki poetyckie poezji anglojęzycznej, szerzenie wiedzy dotyczącej zwyczajów i świąt anglojęzycznych różnych kręgów kulturowych, np. Halloween, podczas którego organizowano Kącik Grozy. 

Ponadto Koło bierze czynny udział w wydarzeniach ogólnouczelnianych: dni kariery, konferencje naukowe czy webinaria.

Ogólne cele KNA TeaTime to:

  • ułatwienie lepszego startu zawodowego członków,
  • integracja środowiska studenckiego,
  • rozwijanie osobowości i zainteresowań studentów.

Ze względu na pandemię działalność Koła przeniosła się w strefę online.
KNA TeaTime posiada własny profil na Facebooku: Tea time | Facebook

Wpadnijcie do nas!

Opiekunem koła jest dr Anna Pełczyńska.