Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”


Misja Koła:
Poprzez swoją działalność chcemy rozbudzić wśród studentów zainteresowanie zagadnieniami logistyki i ułatwić im start w „wyścigu” na rynku pracy.

Jesteśmy organizacją studencką działającą przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ AS w Wałbrzychu. Zrzeszamy studentów zainteresowanych dziedziną logistyki. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań uczestników Koła oraz nabywanie praktycznych umiejętności pod kątem rynku pracy. Obszar badawczy naszych analiz obejmuje w szczególności przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku lokalnym. Koncentrujemy się na problematyce logistykochłonności regionu oraz tematyce logistyki miasta. Aktywność Członków Koła przejawia się w czynnym uczestnictwie w życiu studenckim i naukowym:

  • udział w konferencjach naukowych i wyjazdach studialnych,
  • współpraca z organizacjami studenckimi,
  • studia przypadków,
  • publikacje naukowe.

Członkiem KNML JiT może zostać student PWSZ AS w Wałbrzychu, który wypełni wniosek i deklaracje członkowską oraz zapozna się z regulaminem działalności Koła. Spotkania Koła odbywają się średnio co dwa tygodnie i są prowadzone w różnych formach, np. „burzy mózgów”.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Beata Detyna.

Zapraszamy na stronę internetową: www.justintime.pwsz.com.pl

oraz forum studentów logistyki PWSZ AS: logistykawalbrzych.eev.pl