Koło Naukowe PromoTECH


Koło naukowe utworzone przy Instytucie Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dedykowane studentom kierunku Techniki dentystyczne.

Cele Koła:

  • propagowanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nauk dentystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin protetyczno-ortodontycznych
  • poznawanie nowoczesnych rozwiązań i technologii zawodowych
  • rozpowszechnianie wiedzy i zasad etyki zawodowej z zakresu protetyki i ortodoncji
  • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi z kraju i z zagranicy, w trym organizowanie tematycznych eventów, spotkań szkoleniowych, wizyt studyjnych i patronackich
  • integracja środowiska techników dentystycznych
  • integracja środowiska studenckiego zainteresowanego problematyką działalności Koła.

Opiekunem naukowym Koła jest mgr Elżbieta Lis.