Logistyka


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3,5 roku (7 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: inżynier

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: grafiki inżynierskiej, inżynierii systemów i analizy systemowej, projektowania systemów i procesów logistycznych, logistyki zaopatrzenia, logistyki produkcji, logistyki dystrybucji, ekologistyki, logistyki międzynarodowej, spedycji, transportu i procedur celnych, technik decyzyjnych i organizatorskich, przedsiębiorczości indywidualnej, logistyki miasta

Perspektywy zatrudnienia: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy logistyczne, sieci handlowe, magazyny, firmy turystyczne, firmy transportowe i spedycyjne, organizacje samorządowe, firmy konsultingowe, własna działalność.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY