Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas na wychowanie–VI edycja EDUKACJA W DOBIE PANDEMII COVID-19, program konferencji


Zapoczątkowany w roku 2004 przez dr Barbarę Piątkowską – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, już w październiku br. będzie ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Tematem tegorocznej konferencji, w formule on-line, będzie próba oceny funkcjonowania edukacji w dobie pandemii COVID 19 w perspektywie globalnej.  W tegorocznej edycji online wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich oraz instytucji edukacyjnych z państw reprezentujących różne obszary kulturowe. Jest to okazja do skonfrontowania praktyk i doświadczeń zebranych w tym trudnym społecznie okresie. Epidemia COVID 19 jest globalnie jednym z najpoważniejszych kryzysów, jaki dotknął społeczeństwo całego świata. Jego poważne konsekwencje odciskają się na gospodarce i życiu społecznym. Tak ogromna destabilizacja funkcjonowania całej populacji ludzi na świecie, jak przed ponad stu laty zauważył klasyk socjologii, Émile Durkheim, pociąga za sobą oczywiste skutki w systemie organizacji życia, ale także zmusza do weryfikacji dotychczasowych modeli i  rozważania  nowych rozwiązań. Zderzenie z dojmującym kryzysem, wg klasyka socjologii, ma i musi mieć moc uzdrowieńczą. Olbrzymia dezorganizacji  uruchamia  społeczną mobilizację, która jest miarą spójności i dojrzałości instytucjonalnej cywilizacji. Umiejętność zareagowania wobec doświadczenia globalnego kryzysu, zmierzenia się z wyzwaniem i przywrócenia ładu, jest  sprawdzianem i wyrazem świadomości  oraz solidarności społecznej. Dojrzałe społeczności z dramatycznego doświadczenia i ogromnego wysiłku potrafią wyciągnąć wnioski, które pomogą udoskonalić dotychczasowe rozwiązania.

program Konferencji, 15.10, godz. 13.00