NAUKOWA AKTYWNOŚĆ PROFESORA PIOTRA SZYMAŃCA


7 maja 2021 r. dr hab. Piotr Szymaniec, profesor Uczelni – Dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego, uczestniczył zdalnie w międzynarodowej konferencji „Legal Debates On-Screen III”. Jej organizatorem był Wydział Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystricy (Słowacja), który jest partnerem naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Profesor Szymaniec zaprezentował referat pt. „Human remains stored in museums as a legal problem” (Szczątki ludzkie przechowywane w muzeach jako problem prawny), którego współautorem był prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podczas konferencji swoje prezentacje wygłosili również prawnicy z Chin, Litwy, Czech, Słowenii i Słowacji.