Numer konta bankowego uczelni


Numer konta bankowego PWSZ AS w Wałbrzychu:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Na wskazany numer bankowy należy dokonywać płatności:

  • opłata rekrutacyjna,
  • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce (tzw. deficyty),
  • legitymacje studenckie, itp.