Bezpieczeństwo maszyn


Rekrutacja od 10 sierpnia 2021 r. do 15 października 2021 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
2. Nazwa kursu doskonalącego: Bezpieczeństwo maszyn
3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny

4. Adresaci, uzyskane kompetencje:
Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się bezpieczeństwem maszyn i doradztwem w tym zakresie, pracodawców, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, właścicieli i pracowników firm konsultingowych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, osób wykonujących obsługi w zakresie bezpieczeństwa pracy w małych zakładach pracy, kadry kierowniczej, społecznych inspektorów pracy.

5. Opis kwalifikacji /umiejętności/ uzyskanych po ukończeniu szkolenia
Nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń w maszynach i urządzeniach, zastosowania środków technicznych w zapobieganiu skutkom zagrożenia w maszynach i urządzeniach (w programie kursu m.in.: zastosowanie norm zharmonizowanych w bezpieczeństwie maszyn i urządzeń. Wymagania bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wynikające z zastosowania dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej. Dokumentacja maszyny. Identyfikacja zagrożeń w maszynach i urządzeniach. Zastosowanie środków technicznych w zapobieganiu skutkom zagrożenia w maszynach i urządzeniach. Omówienie identyfikacji zagrożeń w maszynach i urządzeniach oraz zastosowania środków technicznych w zapobieganiu skutkom zagrożenia w maszynach i urządzeniach).

6. Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

7. *Opłata: 300 zł+ 23 % VAT

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT, w pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% VAT, tj. 69 zł

 

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 10 osób

Więcej informacji:
mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25
jaugustyniak@pwsz.com.pl

 8.  Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24