Odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne


I rok – opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022

II rok – opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022

III rok – opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022

IV rok – opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022