Organizacja roku akademickiego 2021/2022


Rok akademicki trwa od 01.10.2021 r. do 30.09.2022
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022
Semestr zimowy: 01.10.2021-02.02.2022
Zimowa sesja egzaminacyjna: 03.02.2022-13.02.2022
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 14.02.2022-20.02.2022
Przerwa świąteczna: 24.12.2021-09.01.2022
Przerwa zimowa: 14.02.2022-20.02.2022
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2021, 24.12.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021, 03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022, 07.01.2022
SEMESTR LETNI 2021/2022
Semestr letni: 21.02.2022-19.06.2022
Letnia sesja egzaminacyjna: 20.06.2022-30.06.2022
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01.09.2022-11.09.2022
Przerwa świąteczna: 14.04.2022-20.04.2022
Przerwa letnia: 01.07.2022-30.09.2022
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.04.2022, 15.04.2022, 19.04.2022, 20.04.2022, 02.05.2022, 04.05.2022, 17.06.2022

Organization of the academic year 2021-2022