Organizacja roku akademickiego 2020/2021


Rok akademicki trwa od 07.10.2020 r. do 30.09.2021
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021
Semestr zimowy: 07.10.2020-05.02.2021
Zimowa sesja egzaminacyjna: 06.02.2021-14.02.2021
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 15.02.2021-21.02.2021
Przerwa świąteczna: 24.12.2020-06.01.2021
Przerwa zimowa: 15.02.2021-21.02.2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2020, 13.11.2020, 04.01.2021, 05.01.2021
SEMESTR LETNI 2020/2021
Semestr letni: 22.02.2021-20.06.2021
Letnia sesja egzaminacyjna: 21.06.2021-04.07.2021
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01.09.2021-15.09.2021
Przerwa świąteczna: 01.04.2021-07.04.2021
Przerwa letnia: 05.07.2021-30.09.2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 01.04.2021, 02.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021, 04.05.2021, 05.05.2021, 04.06.2021

Organization of the academic year 2020-2021