Orientation Week – Day 2: Zobacz, gdzie jesteś ….


Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa to trzy budynki dydaktyczne:

– Gmach Główny (Budynek A), Zamek Czettritzów, w którym poza salami dydaktycznymi mieści się Rektorat, Kancelaria Ogólna, Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane oraz sekretariaty Instytutu Społeczno-Prawnego i Instytutu Przyrodniczo-Technicznego

nowoczesny budynek PU AS (Budynek B), ze specjalistycznymi pracowniami i salą fitness. Tu ma też swoją siedzibę Instytut Zdrowia

aula Auditorium Novum (budynek C), tu poza uroczystościami uczelnianymi odbywają się również niektóre wykłady

Nie wiesz, w którym budynku znajdują się sale dydaktyczne z Twojego planu zajęć, skorzystaj z naszego opisu „budynki kampusu”

bydynki-kampusu_1

budynki-kampusu_2