Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: historii wychowania, pedagogiki specjalnej, pedagogiki społecznej, pedagogiki opiekuńczej, psychologii rozwojowej i osobowości, psychologii klinicznej, psychologii społecznej i wychowawczej, dydaktyki, podstaw wychowania, prawa rodzinnego, opiekuńcze – go i nieletnich, technik i strategii w pracy wychowawczej, niedostosowania społecznego, gier i zabaw, metodyki pracy z grupą

Perspektywy zatrudnienia: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki terapeutyczne i edukacyjne, placówki wspomagania dziecka, rodziny w resortach pozaoświatowych.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY