Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych


mgr inż. Ewa Dziubak

Pracownik Instytutu Przyrodniczo-Technicznego i Społeczno-Prawnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od 2008 roku zajmuje się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na terenie miasta Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego i województwa dolnośląskiego. Organizuje konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie na temat rozpoznania zagrożeń, jakie niesie ze sobą wirtualna rzeczywistość. Była koordynatorem badań z ramienia Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa działającym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk nt. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym”. Jest pomysłodawcą innowacyjnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni powołanego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Przygotowała oraz wdrożyła innowacyjny program wychowawczy i profilaktyczny skierowany do szkół, uczniów i ich rodziców dotyczący zagrożeń świata wirtualnego.