Pielęgniarstwo


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat pielęgniarstwa

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: podstaw pielęgniarstwa, podstawowej opieki zdrowotnej, badań fizykalnych, chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, psychiatrii, anestezjologii, rehabilitacji, neurologii, ginekologii i położnictwa, geriatrii, opieki paliatywnej, podstaw ratownictwa medycznego

Perspektywy zatrudnienia: szpitale, placówki opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Program studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY