Program Erasmus+


Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu

OLS jest obowiązkowy do stosowania dla mobilności studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest:
 • angielski,
 • czeski,
 • duński,
 • francuski,
 • grecki,
 • hiszpański,
 • niderlandzki,
 • niemiecki,
 • portugalski,
 • szwedzki
 • lub włoski.
Oznacza to dla studentów wyjeżdżający w ramach Erasmus+:
 • wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej
Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia/praktyki/staże/wolontariat w ramach EVS), którzy wybrali jeden z poniższych języków jako główny język nauki, pracy albo wolontariatu (za wyjątkiem native speakerów). Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • udział w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej
Student uczestniczący w mobilności, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS. Na zalogowanie się na stronę Erasmus+ OLS i rozpoczęcie kursu językowego będzie miał miesiąc, licząc od daty otrzymania powiadomienia.
 • na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego obowiązkowego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.
  Dowiedz się więcej: http://erasmusplusols.eu/pl/

Please find all information about the Covid-19 situation in Poland here: Coronavirus: information and recommendations

More information

EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

ERASMUS+ PROGRAMME

Erasmus+ is the programme of the EU for the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 2014-2020. Erasmus+ replaces seven programmes bringing together: the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), the Youth in Action programme and five international cooperation programmes. It also includes a new section for sport actions.

Erasmus+ encourages individual mobility and will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad. It also promotes transnational partnerships and alliances among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation, stimulate knowledge and innovation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing in Europe. Moreover, Erasmus+ will also support national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. The new action of sport will support grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.

You can read much more about it in the website of the Programme and you can get support from the National Agencies of the Programme in each country.


ERASMUS+ at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
(Erasmus code: PL WALBRZY04)

1) student mobility:

 • studies abroad
 • work placements abroad

2) staff mobility:

 • teaching assignements abroad for staff of HEI or entreprises in HEI
 • HEI staff training abroad

Have you ever wanted to get to know a different European culture, study at a foreign university, do a traineeship in an enterprise abroad, make new friends, and learn another language? Then Erasmus+ may be what you are looking for!
Please contact our Erasmus+ Institutional Coordinator: erasmus@pwsz.com.pl

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/ErasmusWalbrzych

Read more: puas.pl/program-erasmus-plus

INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS

 • APPLICATION PROCEDURE
Academic year Winter semester Summer semester
2021/2022 01.10.2021 - 13.02.2022 21.02.2022 - 30.06.2022
Application deadlines July 31st December 15th

 

APPLICATION  FORMS

The application forms should be filled by computer. Next, signed and stamped forms have to be forwarded to Erasmus+ Institutional Coordinator to acceptance (documents with original signatures by regular post, and also scans to our email).
On reception of the above-mentioned documents we will send a letter of acceptance to your coordinator via regular mail.

 

LIST of COURSES in English available for academic year 2021/2022

ECTS CATALOGUE

GENERAL INFORMATION FOR STUDENTS

INFORMATION ON THE INSTITUTION


CONTACT


- Erasmus+ Institutional Coordinator

Justyna Jaskólska
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland
(Building A, room 27)
phone/fax: +48 74 641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

ECTS coordinators

READ MORE

Follow us on Facebook for more information and news about Erasmus+ programme: https://www.facebook.com/ErasmusWalbrzych

Practical information for incoming students 2021/2022

Grading system

Memories of Erasmus Students

Useful links about studying and life in Poland:

Information about academic exchange in Poland: https://nawa.gov.pl/en/
Information about studying in Poland: https://study.gov.pl/
Official information portal of the Republic of Poland: https://poland.pl/
Official webpage of Wałbrzych town: https://um.walbrzych.pl/en

STAFF MOBILITY FOR TEACHING

Foreign teachers applying to give lectures at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych in the framework of Erasmus+ programme are obliged to send filled out Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching to Erasmus+ Institutional Coordinator (erasmus@pwsz.com.pl).

Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching:
– must be complete (all charts must be filled out),
– must be signed by the person responsible in sending institution and the teaching staff member,
– the minimum number of teaching hours is 8 (4 lectures – 1,5h each).

Complete Mobility Agreement is forwarded to a proper department. The lectures must be relevant to our field of study. Only when the Mobility Agreement is accepted by the person responsible in the Receiving Institution invitation letter may be issued.

The minimum level of English of a lecturer is B2.

STAFF MOBILITY FOR TRAINING

Foreign staff members applying for a training at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych in the framework of Erasmus+ programme are obliged to send filled out Mobility Agreement – Staff Mobility for Training to Erasmus+ Institutional Coordinator (erasmus@pwsz.com.pl).

Mobility Agreement – Staff Mobility for Training:
– must be complete (all charts must be filled out),
– activities to be carried out must be specified (we need detailed plan of your training),
– must be signed by the person responsible in sending institution and the training staff member.

Complete Mobility Agreement is forwarded to a proper department. Only when the Mobility Agreement is accepted by the person responsible in the Receiving Institution invitation letter may be issued.

The minimum level of English of a trainee is B1.

CONTACT

The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland
Erasmus+ Institutional Coordinator: Justyna Jaskólska
(Zamkowa 4, Building A, room 27)
phone/fax: +48 74 641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

Follow us on Facebook for more information and news about Erasmus+ programme: https://www.facebook.com/ErasmusWalbrzych

Useful links about life in Poland:

Official information portal of the Republic of Poland: https://poland.pl/
Official webpage of Wałbrzych town: https://um.walbrzych.pl/en

Please find all information about the Covid-19 situation in Poland here: Coronavirus: information and recommendations

MENTOR dla Studenta Erasmusa

Nie stać Cię na wykupienie drogich kursów językowych?
A może wróciłeś z zagranicy i dostrzegasz jak powoli zapominasz, czego się nauczyłeś?
Nie czekaj bezradnie!

W nowym roku akademickim do PWSZ AS kolejny raz przyjadą zagraniczni studenci w ramach Programu Erasmus+. Masz niepowtarzalną szansę ich poznać, a z jednym z nich się zaprzyjaźnić. Zagraniczni studenci przyjeżdżają najczęściej bez znajomości języka polskiego. Potrzebują osoby, która ich odbierze z dworca, oprowadzi po mieście, a w razie potrzeby będzie służyć radą i pomocą. Przyjeżdżają do kraju, w którym nie znają nikogo, Ty możesz stać się ich kumplem lub nawet przyjacielem. Nie przejmuj się jeżeli Twój angielski nie jest perfekcyjny, ich angielski często jest na podobnym poziomie, a wcale się tym nie przejmują. Liczy się tylko to czy jesteś osobą godną zaufania.

Kto może zostać Mentorem?

 • Każdy student PWSZ AS, znający język obcy, najlepiej ten, którym posługuje się student Erasmusa.
 • Mentor musi być dyspozycyjny (zwłaszcza pod koniec września, głównie wtedy przyjeżdżają studenci zagraniczni).
 • Dobrze jest, gdy Mentor ma stały dostęp do Internetu. Na początku bowiem dostanie adres swojego Erasmusa i będzie z nim korespondował aż do jego przyjazdu.
 • Kompetencje Mentora nie obejmują spraw administracyjnych, jak załatwianie miejsca w akademiku, immatrykulacja, zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Są to sprawy zastrzeżone dla Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Jeśli chcesz zostać Mentorem dla studenta Erasmusa, wypełnij kwestionariusz i zgłoś się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:
Justyna Jaskólska, ul. Zamkowa 4 (budynek A, pok. 27)
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

MENTOR - formularz zgłoszeniowy

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

mgr Justyna Jaskólska
tel.: +48 74641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

https://www.facebook.com/ErasmusWalbrzych


Uczelniany Koordynator ECTS
dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytutowi Koordynatorzy ECTS

 1. dr Grzegorz Kamieński, gkamienski@pwsz.com.pl
  - dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. dr inż. arch. Agnieszka Włostowska, awlostowska@pwsz.com.pl
  – dla kierunku: Architektura wnętrz
 3. dr hab. Anna Szemik-Hojniak, aszemik-hojniak@pwsz.com.pl
  - dla kierunków: Kosmetologia, Techniki dentystyczne, Pielęgniarstwo
 4. mgr Daniel Sierakowski, dsierakowski@pwsz.com.pl
  – dla kierunków: Filologia (specjalność: filologia angielska), Pedagogika
 5. mgr Piotr Sylwestrzak, psylwestrzak@pwsz.com.pl
  – dla kierunku: Logistyka

Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

Please follow the current annuoncements on the website:

Please find all information about the Covid-19 situation in Poland here:

Information for the academic year 2020/2021 concerning Covid-19:

We would like to inform you about official rector’s decision according to the global health situation (COVID-19): the mobility of students and staff have to be cancelled until 31.08.2021.

Information for the winter semester 2021/2022 concerning Covid-19:

We do not know yet how the winter semester will take place. We are hoping to have lectures on-campus face-to-face again, but it could also be that the courses will at least start online or will take place in a hybrid model.


If you have any further questions, please do not hesitate to contact:
Erasmus+ Institutional Coordinator
erasmus@pwsz.com.pl, tel. +48 746419205