Przypominamy! CO ROBIĆ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 – zasady postępowania w Uczelni


  • Każdy pracownik, student, słuchacz Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WUTW) zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni – swojego miejsca pracy lub studiów – telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu telefonicznego drogą e-mailową, o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  • Informacje dotyczące możliwych zakażeń pracowników, studentów, słuchaczy WUTW, kierownicy jednostek oraz zakażeni i potencjalnie zakażeni, powinni także zgłaszać na adres poczty elektronicznej covid19@pwsz.com.pl obsługiwanej przez Dział Nauczania i Spraw Studenckich lub telefonicznie pod numerami obsługiwanymi przez pracowników Działu (74 641 92 03, 74 641 92 04)

Szczegóły postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Co-2  – Zarządzenie 87-2020_funkcjonowanie Uczelni COVID od 26.10.2020