Regulamin pomocy materialnej


Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od 01.10.2021 r., stanowiący załącznik 1 do zarządzenia 38/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący do 30.09.2021, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 2 lipca 2019 r.: Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu
Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii: Zarządzenie 26/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Zarządzenie 57/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu