Regulamin księgarni PWSZ im. A. Silesiusa


Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni
internetowej PWSZ im. A. Silesiusa

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 1. Właścicielem księgarni internetowej PWSZ im. A. Silesiusa, dostępnej pod adresem www.pwsz.com.pl jest PWSZ im. A. Silesiusa z siedzibą przy ul. Zamkowej4, 58-300 Wałbrzych, posiadająca numer NIP 886 24 76 667.
 2. Księgarnia internetowa PWSZ im. A. Silesiusa prowadzi sprzedaż książek własnych wydanych w Wydawnictwie Uczelnianym, zamówienia można także składać telefonicznie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Kontakt
 3. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie – jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.
 4. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich Klientów, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom.
 5. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Do każdego zamówienia jest dołączona imienna faktura VAT. Koszty przesyłki wliczane są proporcjonalnie do poszczególnych produktów.
 7. Klient może anulować zamówienie pod numerem telefonu: 74 641 92 26 bądź e-mailem wydawnictwo@pwsz.com.pl. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.
 8. Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zależne od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności. Klient w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru.
 10. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:
  • za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi, na poczcie)
  • przedpłata na konto
 11. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient zakupujący towar w naszym sklepie może z niego zrezygnować bez podania przyczyn, w ciągu 10 dni. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu.
 12. Książki zwracane powinny być kompletne, tj. z wszelkimi załączonymi dodatkami. Towar zwracany należy przesłać listem poleconym wraz z przesłaną fakturą. Zapewniamy zwrot kosztów równowartości ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Klienta. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru.
 13. Reklamacje.
  Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową na adres sklepu: Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. A. Silesiusa
  ul. Zamkowa 4
  58-300 Wałbrzych
  Z towarem wadliwym Klient odsyła otrzymaną fakturę VAT. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru.
 14. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. PWSZ im. A. Silesiusa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.