REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA ORAZ DYSPONOWANIA ŚRODKAMI Z FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu