Rekrutacja osób niepełnosprawnych


Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

W sprawach wymagających doprecyzowania pomocy udziela:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr inż. Ewa Dziubak
ul. Zamkowa 4, pok. 116
tel.: 74 641 92 11
e-mail: edziubak@pwsz.com.pl