Rektor


prof. zw. dr hab. Robert Wiszniowski

Profesor R. Wiszniowski jest pracownikiem Instytutu Społeczno-Prawnego naszej Uczelni. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego: „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”, od 2016 roku członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, jest również wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego.