Science


Science

Czasopisma elektroniczne Science są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Science jest dostępne z z serwera American Association for the Advancement of Science. Dostępna jest także prezentacja instruktażowa o serwerze Science.

Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.

Z bazy czasopism Science można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://www.sciencemag.org/magazine