SEMINARIUM KLUBU POLSKA 2025+


Na zaproszenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, dr Beata Detyna uczestniczyła w dniu 30.06.2021 r. w Seminarium Klubu Polska 2025+ 

„Dokąd prowadzą nas liderzy współczesnego świata? USA, Chiny, Rosja i Unia Europejska w nowym otwarciu po pandemii covid-19”. Organizatorami dyskusyjnego spotkania (online) były Związek Banków Polskich oraz Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. W seminarium uczestniczyli eksperci: prof. Grzegorz Kołodko, prof. Zbigniew Lewicki oraz dr Jacek Bartosiak. Nasz udział w spotkaniu odbył się w ramach Programu Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem, w którym uczestniczy PWSZ AS od wielu już lat. Organizatorem Programu NZB jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji.