SEMINARIUM LEANHE POLAND „JAK WYKORZYSTAĆ LEAN MANAGEMENT DO LEPSZEJ ORGANZIACJI PRACY W ZESPOŁACH HYBRYDOWYCH I ROZPROSZONYCH” – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI


W dniu 02.07.2021 r. odbyło się (online) V Seminarium LeanHE Poland pt. „Jak wykorzystać Lean Management do lepszej organizacji pracy w zespołach hybrydowych i rozproszonych?”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktywny udział w seminarium wzięła dr Beata Detyna, która od 2019 roku jest Członkiem Grupy Lean Higher Education Poland.

Celem spotkania było omówienie oraz dyskusja nad wykorzystaniem wybranych technik i narzędzi Lean Management tj.: matryca kompetencji, kanban, dashboard/whiteboard i innych do doskonalenia pracy na stanowiskach i w zespołach rozproszonych, hybrydowych i stacjonarnych.  W ramach seminarium omówiono także plany działania sieci LeanHE Poland na 2022 rok.