SEMINARIUM Z CYKLU „URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE”


 

W dniu 08.07.2021 r. dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz Członek Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha uczestniczyła w Seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem: „Lokalna gospodarka w rozwoju miast”. Organizatorem tego zdalnego spotkania był Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) XXI.

Seminarium poświęcone było kompleksowej analizie miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP (dostępnego na stronie www.monitorrozwoju.pl) – zawierającego dane dotychczas niedostępne dla miast, między innymi dane z systemu POLTAX, ZUS i KRUS, które uzupełniają obraz lokalnej gospodarki. Dyskusja podczas seminarium dotyczyła m.in. roli przedsiębiorców w rozwoju lokalnym oraz mechanizmów wspierania ich rozwoju.