Studenckie Koło Naukowe Humanitas


Celami Studenckiego Koła Naukowego „Humanitas” jest:

  •  szeroko pojęta działalność prospołeczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • włączanie się do działań na rzecz środowiska lokalnego,
  •  udział w różnego typu imprezach charytatywnych,
  • organizowanie konkursów okolicznościowych, happeningów, spotkań z ludźmi kultury i sztuki, projekcja ciekawych filmów.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Anna Tutaj.