Administracja


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: prawa i postępowania administracyjnego, historii administracji, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa wykroczeń, prawa podatkowego, finansów publicznych, egzekucji administracyjnej

Perspektywy zatrudnienia: urzędy organów administracji samorządowej, urzędy organów administracji rządowej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki oświatowe, urzędy skarbowe, jednostki organizacyjne służb, np.: policja, straż pożarna, własna działalność gospodarcza.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Program studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY