Administracja


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: magister

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: teorii socjologicznych i ekonomicznych, praw i wolności obywateli UE, prawa rodzinnego i spadkowego, polityki społecznej, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, przestępstw urzędniczych i wykroczeń gospodarczych

Perspektywy zatrudnienia: urzędy organów administracji samorządowej, urzędy organów administracji rządowej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki oświatowe, urzędy skarbowe, jednostki organizacyjne służb, np.: policja, straż pożarna, działalność gospodarcza.

Program studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY