Stypendia-terminy składania wniosków


Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych upływa z dniem 20 października 2021 r.

 

Oryginalne wnioski wraz z załącznikami można składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, pokój nr 24 w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Dla studentów studiów niestacjonarnych również w sobotę, tj.: 16.10.2021 r.  w godz. od 7.30 do 13.30.

 

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są zgodnie z Regulaminem  Regulamin pomocy materialnej | Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa (puas.pl) na podstawie złożonych wniosków, które dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce Dla studenta – pomoc materialna Druki stypendialne | Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa (puas.pl)

 

UWAGA!

Student zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego, tj. zasłaniania ust i nosa oraz posiadania własnego długopisu.